Chinese / Japanese / Korean songs: List by artist & song name

posted on 05 Jan 2011 12:48 by chrisk69
Artist Song Album & Track# Category last edited 2015-08-13 17:00
A-Mei Chang (Zhang A Mei) 張惠妹
我要快樂 Wo Yao Kuai Le
  Chinese
Andy Lau (Liu De Hua) 劉德華 一生何求 Yat Saang Ho Kau 忘不了的 Unforgettable Chinese
Andy Lau (Liu De Hua) 劉德華 三月裡的小雨 San Yue Li De Xiao Yu 忘不了的 Unforgettable Chinese
Andy Lau (Liu De Hua) 劉德華 忘情水 Wang Qing Shui   Chinese
Andy Lau (Liu De Hua) 劉德華 被遗忘的时光 Bei Yi Wang De Shi Guang 忘不了的 Unforgettable Chinese
Danny Chan 陈百强 一生何求 Yat Saang Ho Kau   Chinese
Hán Gēng 韓庚
狂草 Kuáng Cǎo
  Chinese
Harlem Yu Cheng Qing 庾澄慶  情非得已 Qing Fei De Yi Meteor Rain Chinese
Jacky Cheung (Zhang Xue You) 張學友 一路上有你 Yi Lu Sang You Ni   Chinese
Jacky Cheung (Zhang Xue You) 張學友 吻别 Wen Bie   Chinese
Jacky Cheung (Zhang Xue You) 張學友 如果爱 Ru Gua Ai Perhaps Love Ost. Chinese
Jacky Cheung (Zhang Xue You) 張學友 我等到花儿也谢了 (國) Wo Deng Dao Hua Er Ye Xie Liao (Mandarin Version)   Chinese
Jacky Cheung (Zhang Xue You) 張學友 祝福 Zhu Fu   Chinese
Jacky Cheung (Zhang Xue You) 張學友 算命 Suan Ming   Chinese
Jay Chou (Zhou Jie Lun) 周杰倫/周杰伦
Mine Mine
驚嘆號/惊叹号 Jing Tan Hao (Exclamation Mark) Chinese
Jay Chou (Zhou Jie Lun) 周杰倫/周杰伦
世界未末日 Shi Jie Wei Mo Ri
驚嘆號/惊叹号 Jing Tan Hao Exclamation Mark Chinese
Jay Chou (Zhou Jie Lun) 周杰倫/周杰伦
你好嗎 Ni Hao Ma
驚嘆號/惊叹号 Jing Tan Hao (Exclamation Mark) Chinese
Jay Chou (Zhou Jie Lun) 周杰倫/周杰伦 免費教學錄影帶 Mian Fei Jiao Xue Lu Ying Dai The Era 04/11 Chinese
Jay Chou (Zhou Jie Lun) 周杰倫/周杰伦
公主病 Gong Zhu Bing
驚嘆號/惊叹号 Jing Tan Hao Exclamation Mark Chinese
Jay Chou (Zhou Jie Lun) 周杰倫/周杰伦 千里之外 Qian Li Zhi Wai (Feat. 費玉清 Fei Yu Qing) Still Fantasy 03/10 Chinese